VRV/VRF: misverstanden en toekomstverwachtingen

De F-gassenverordening zou er volgens sommigen toe kunnen leiden dat VRV/VRF-systemen een onwisse toekomst tegemoet zien. Deze…